Услуги

Предлагаме широка гама от застрахователни услуги, която включва:

  • Обстойно проучване и анализ на застрахователния пазар;
  • Осъществяване на индивидуална застрахователна програма за всяко направление от бизнеса;
  • Изготвяне на индивидуални оферти според конкретните нужди на нашите клиенти, включващи професионална консултация;
  • Уведомяване за предстоящи вноски и изтичащи полици – всеки клиент получава лична информация и може да направи плащане в удобно за него време и място;
  • Пълно съдействие при настъпване на застрахователно събитие – подготовка на документите, необходими за уведомяване на Застрахователя и изплащане на обезщетение , съдействие при по-нататъшното приключване на щетата;
  • Здравно застраховане;
  • Животозастраховане;
  • Пенсионно осигуряване;